Data publikacji w serwisie:

Współpraca UAM i University of North Carolina at Chapel Hill

W dniach 9-11 marca, na zaproszenie Wydziału Prawa i Administracji UAM, przyjechał do Poznania prof. Charles Szypszak z UNC. 10 marca, profesor wygłosił wykład otwarty pt. „Judicial Deference to Administrative Interpretations in the United States”.

11 marca, prof. Charles Szypszak w imieniu University of North Carolina at Chapel Hill oraz prorektor UAM, prof. Ryszard Naskręcki w imieniu Rektora UAM, podpisali umowę o współpracy między uczelniami w obszarze prowadzonych badań, organizacji wspólnych przedsięwzięć oraz wymiany studentów i pracowników. UNC poszukuje partnera strategicznego w tej części Europy, z którym mógłby prowadzić badania nie tylko z zakresu prawa, ale również historii, języków słowiańskich, kultury i języka hebrajskiego, ale także i innych dyscyplin naukowych. Strona amerykańska zainteresowana jest również wymianą studencką w ramach wsparcia NAWA i Funduszu Wyszehradzkiego, nad czym obecnie pracujemy, oraz wymianą doświadczeń z naszymi bibliotekami.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497