Data publikacji w serwisie:

Współpraca UAM z LG Energy Solution Wrocław

6 lipca została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. W imieniu UAM umowę podpisał prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, prof. Michał Banaszak, a w imieniu firmy LG Energy Solution Wrocław dyrektor HR, Piotr Blachura.

Umowa przewiduje współpracę dotyczącą działalności badawczej, rozwojowej oraz dydaktycznej. W jej ramach, m.in. studenci filologii koreańskiej, będą  mogli brać udział w płatnych praktykach w siedzibie firmy. Partnerzy umowy wyznaczyli sobie różne obszary działania i współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy obu instytucji, rozwoju koreanistyki na UAM. Inicjatorem rozpoczęcia współpracy jest dr Paweł Kida kierownik Zakładu Języka Koreańskiego na UAM. W rozmowach o podjęciu współpracy brała także udział prof. Katarzyna Klessa – prodziekan Wydziału Neofilologii ds. nauki.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497