Data publikacji w serwisie:

Współpraca UAM z Uniwersytetem Hryhorija Skoworody w Perejasławiu na Ukrainie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podejmuje współpracę z Uniwersytetem Hryhorija Skoworody w Perejasławiu na Ukrainie. Porozumienie podpisano 19 listopada. Dzięki niemu studenci z Perejasławia mogą podejmować naukę na Uniwersytecie w Poznaniu w ramach wymiany bilateralnej, a naukowcy obu uniwersytetów wymieniać doświadczenia, organizować konsultacje, wzajemne wizyty, brać udział w konferencjach i sympozjach oraz prowadzić badania.
Jest to już 23 umowa UAM o współpracy z uczelniami z Ukrainy. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne podpisanie odbyło się w trybie zdalnym, a UAM reprezentowała Ambasada RP w Kijowie, dzięki której ogromnemu zaangażowaniu doszło do podpisania porozumienia.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048