Data publikacji w serwisie:

Współpraca uniwersytetów europejskich i ukraińskich: teraźniejszość i przyszłość

Delegacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod przewodnictwem JM Rektorki UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej, wzięła udział w konferencji “European and Ukrainian universities cooperation: state of play and future perspectives”, która odbyła się 13 marca na Uniwersytecie w Strasburgu.

Przedstawiciele Uniwersytetów Europejskich, w tym UAM, a także Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, spotkali się z rektorami 15 ukraińskich uczelni. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, łączące kilka zainteresowanych kręgów osób: władze państwowe, parlament, Komisję Europejską, uniwersytety ukraińskie oraz sojusze uniwersytetów europejskich.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ewy Kopacz, Prezes Rady Ministrów w latach 2014 – 2015, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Organizatorami współfinansowanego przez NAWA spotkania byli UAM oraz Uniwersytet w Strasburgu, jako partnerskie uczelnie konsorcjum EPICUR. Udział w nim wzięli także Wiceminister Edukacji i Szkolnictwa Ukrainy Michajło Wynnyckyj oraz Wiceminister Edukacji Republiki Czeskiej Jiri Nantl.

– Biorąc pod uwagę problemy z modernizacją ukraińskiego systemu edukacji i jego rekonstrukcję przed przystąpieniem tego państwa do Unii Europejskiej, chcemy dzielić się naszym doświadczeniem sprzed dwóch dekad – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. Rektorka UAM wspomniała także o działaniach, które poznańska uczelnia podejmuje, aby wspierać naszych sąsiadów: – Niemal 1000 osób z Ukrainy mogło w bezpiecznym środowisku w Poznaniu zapoznać się z różnymi aspektami nowoczesnego uniwersytetu. W tych działaniach wspierali nas m.in. Uniwersytet w Strasburgu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dzięki takim wysiłkom zbudowaliśmy nieformalną sieć z dziesiątkami ukraińskich uniwersytetów. Zorganizowaliśmy także w Poznaniu pierwsze spotkanie ukraińskich prorektorów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową, którzy powołali w Poznaniu swoją komisję krajową – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. – Polska i Ukraina przez wieki żyły razem jako regiony tego samego państwa. Nasze oba narody doświadczyły krwawych prześladowań ze strony Rosji. Jesteśmy tak blisko siebie pod względem mentalności i podobieństwa językowego. Dlatego wszystkie polskie uczelnie wspierały i nadal wspierają ukraińskich przyjaciół. A robimy to, bo my w Polsce rozumiemy znaczenie słowa "Solidarność" – podkreśliła Rektorka UAM, kończąc swoje wystąpienie.

Reprezentujący uczelniane sojusze europejskie (Euniwell, Sea-EU, EC2U, ENHANCE, CIVICA), także zaprezentowali przykłady dobrych praktyk, które uniwersytety podejmują, pomagając uczelniom z Ukrainy.

Podczas spotkania rektorzy uczelni ukraińskich przedstawili uczestnikom spotkania najważniejsze i najpilniejsze problemy, z jakimi mierzą się teraz uczelnie ukraińskie.

Prorektor UAM prof. Rafał Witkowski przedstawił dokument końcowy: "Statement of Strategic Partnership", który został przez wszystkich przyjęty. Jest to apel do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe dla sojuszy uniwersytetów europejskich i innych uczelni europejskich, które są już zaangażowane we współpracę i pomoc uniwersytetom ukraińskim.

Przedstawiciele dwóch dyrektoriatów Komisji Europejskiej (DG EAC oraz DG NEAR), odpowiedzialnych za finansowanie projektów współpracy, opisali najnowsze dostępne mechanizmy finansowania współpracy naukowej i akademickiej z Ukrainą w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 mld EUR.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048