Data publikacji w serwisie:

Współpraca Wydziału Archeologii i PPNT Fundacji UAM

Rozwój badań naukowych i zacieśnienie współpracy między światem akademickim a sektorem technologicznym to cele listu intencyjnego, podpisanego 22 listopada pomiędzy Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziałem Archeologii UAM.

Porozumienie o współpracy sygnowali: Dziekan Wydziału Archeologii prof. Andrzej Michałowski oraz Dyrektor PPNT prof. Hieronim Maciejewski. Strony zdeklarowały zamiar współpracy i wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w komercjalizacji wyników badań, a także podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Porozumienie otwiera również nowe możliwości dla studentów, oferując praktyki w murach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

- Bardzo się cieszę z dzisiejszego podpisania listu intencyjnego, który z naszego punktu widzenia jest doskonałym otwarciem dla nowych możliwości w dążeniach poznańskiej archeologii do budowania nowoczesnej dyscypliny opartej o innowacyjność i wdrożeniowość - mówi prof. Andrzej Michałowski. - To także pokazanie, że tego typu działania są nie tylko możliwe w humanistyce, ale wręcz stanowią kluczowy warunek w uprawianiu nowoczesnej nauki - dodaje Dziekan Wydziału.

- To wyraz silnej woli obu stron do podjęcia współpracy oraz wyraz nowoczesnego podejścia do nauki i edukacji, gdzie interdyscyplinarność i współpraca między różnymi sektorami stają się kluczem do innowacji i rozwoju - mówi prof. Hieronim Maciejewski. - Wydział Archeologii UAM i PPNT FUAM razem stawiają krok w przyszłość, łącząc tradycję z nowoczesnością, naukę z praktyką, teorię z doświadczeniem. Zaangażowanie i współpraca tych instytucji otwierają nowe horyzonty dla badań, edukacji i przedsiębiorczości, co z pewnością przyniesie korzyści dla całej społeczności naukowej i biznesowej - dodaje Dyrektor PPNT.

Fot. Beata Biniaś

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048