Data publikacji w serwisie:

Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania

18 czerwca br. został podpisany list intencyjny między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Uniwersytet reprezentowała prof. Joanna Wójcik, prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM, a MRMP – przewodniczący Kacper Nowicki.

Współpraca będzie koncentrowała się na inicjowaniu i prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym, które angażować będą zarówno uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i studentów. Ważnym aspektem tej aktywności jest upowszechnianie wyników badań naukowych oraz popularyzacja wydarzeń dotyczących Uniwersytetu – zwłaszcza projektu MRMP obejmującego cykl wykładów uniwersyteckich dla młodzieży „Poznaj UAM”, jak również działań w ramach projektu „UAM dla Najlepszych”. Koordynatorką współpracy została Anna Młynarczyk – dyrektor Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497