Data publikacji w serwisie:

Wydział Teologiczny u źródła

169 tekstów źródłowych z lat 1918-2001 w językach oryginalnych (łacina, włoski i francuski) oraz ich tłumaczenie na język polski można znaleźć w publikacji „Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu”, wydanej nakładem wydawnictwa wydziałowego.

Źródła umieszczono w porządku chronologicznym, od tekstów dotyczących starań o utworzenie fakultetu na Uniwersytecie Poznańskim w 1919 r., przez powstanie Papieskiego Wydziału Teologicznego aż po włączenie go w struktury UAM w 1998 r. Większość zamieszczonych tekstów nie była jeszcze publikowana. Materiały pochodzą z różnych archiwów, przede wszystkim watykańskich: Archivio Segreto Vaticano, Archivio Storico della Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, Archivio Storico della Congregazione per l’Educazione Cattolica, a także z rzymskiego Archivum Romanum Societatis Jesu; polskich archiwów kościelnych: Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie; archiwów uniwersyteckich: Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Archiwum Wydziału Teologicznego UAM; Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Oddział w Poznaniu).

Zbiór dokumentów poprzedza słowo wprowadzające abp. Stanisława Gądeckiego oraz wstęp do monografii. Liczącą 837 stron publikację uzupełniają fotografie przedstawiające dokumenty archiwalne, bohaterów wydarzeń i ich miejsca. Można ją nabyć w Wydawnictwie i w Bibliotece Wydziału Teologicznego przy ul. Wieżowej w Poznaniu.

Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. Paweł Wygralak przekazał egzemplarz publikacji arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048