Data publikacji w serwisie:

Wydział Matematyki i Informatyki poszerza grono partnerów gospodarczych

13 stycznia, przedstawiciele spółki Żabka Polska spotkali się z prorektorem UAM, prof. Michałem Banaszakiem. Podczas spotkania podpisano umowę o współpracy pomiędzy firmą a Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM.  Spółkę Żabka Polska reprezentowała członkini Zarządu ds. finansowych, Marta Wrochna-Łastowska.

- Współpraca uczelni z biznesem jest czymś zupełnie naturalnym - oczywistym i koniecznym. - komentuje pełnomocnik dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi  Wydziału Matematyki i Informatyki dr Tomasz Kowalski.

-  Celami każdej takiej współpracy realizowanej przez Wydział są: wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk (nauki i praktyki), inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz identyfikacja możliwych pól współpracy - dodaje dr Tomasz Kowalski.

- Synergia działań biznesu i nauki jest niezbędna, aby dwie strony mogły wyznaczać kierunki rozwoju, wdrażać innowacje, wzmacniając jednocześnie swoją pozycję i konkurencyjność - mówi Marta Wrochna-Łastowska. - Żabka Polska jako firma odpowiedzialna społecznie dostrzega zmiany i wyzwania na rynku pracy. Stawiamy na rozwój naszych zespołów i budowanie zaangażowania pracowników. Pierwszy etap naszej współpracy z UAM będzie obejmować dedykowane zajęcia dla studentów na kierunku "Analiza i przetwarzanie danych", a w dalszej perspektywie planujemy objąć działaniami także i inne kierunki. Jesteśmy dumni, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wybrał Żabkę Polska, aby wspólnie docierać do studentów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość właśnie z nami - dodaje członkini Zarządu ds. finansowych spółki.

Zawarte porozumienie o współpracy z jednej strony przypieczętowuje poczynione już wcześniej ustalenia, a z drugiej - stanowi formalne otwarcie dla dalszych działań w obszarach naukowo-badawczym, edukacyjnym i promocyjnym.

Władze wydziału mają nadzieje na realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, realizację wzajemnej działalności doradczej, konsultacyjnej oraz udzielanie innych form wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Ponadto tzw. Rada Pracodawców Wydziału Matematyki i Informatyki została formalnie poszerzona o kolejnego Partnera. Oznacza to wzmocnienie Rady, która jako ciało konsultacyjno-doradcze ma realny wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów.

Dzięki temu umiejętności absolwentów WMiI UAM będą w jeszcze większym stopniu zgodne z oczekiwaniami rynku pracy.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497