Data publikacji w serwisie:

Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej

Podano najnowsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. UAM uzyskał ocenę A+ w 2 dyscyplinach, A w 10 dyscyplinach, a B+ w 11 dyscyplinach.

Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ewaluacja 2017-2022 – przyznane kategorie
DziedzinaDyscyplinaKategoria
dziedzina nauk humanistycznycharcheologiaA+
dziedzina nauk humanistycznychfilozofiaA
dziedzina nauk humanistycznychhistoriaB+
dziedzina nauk humanistycznychjęzykoznawstwoA
dziedzina nauk humanistycznychliteraturoznawstwoA
dziedzina nauk humanistycznychnauki o kulturze i religiiA+
dziedzina nauk humanistycznychnauki o sztuceB+
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznychinżynieria materiałowaA
dziedzina nauk społecznychgeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaA
dziedzina nauk społecznychnauki o komunikacji społecznej i mediachA
dziedzina nauk społecznychnauki o polityce i administracjiB+
dziedzina nauk społecznychnauki prawneB+
dziedzina nauk społecznychnauki socjologiczneA
dziedzina nauk społecznychpedagogikaB+
dziedzina nauk społecznychpsychologiaB+
dziedzina nauk teologicznychnauki teologiczneB+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychastronomiaA
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychinformatykaB+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychmatematykaA
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychnauki biologiczneB+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychnauki chemiczneB+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychnauki fizyczneA
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczychnauki o Ziemi i środowiskuB+