Data publikacji w serwisie:

„Z myślą o przyszłości” - wystawa na WPiA

„Z myślą o przyszłości – ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego" jest wystawą objazdową niemieckiego Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. Do tej pory została ona zaprezentowana już ponad 40 razy, przede wszystkim w Niemczech,  Holandii, Japonii, Chinach, a teraz w Polsce, ponieważ ochrona przed ubóstwem, na wypadek choroby lub bezrobocia to wyzwania, które nie kończą się na granicy danego państwa. Ekspozycję można oglądać do 31 stycznia 2019 r., na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, Poznań.

– Choć wystawa jest poświęcona historii niemieckiego państwa socjalnego, pokazuje również aktualne problemy, wyzwania, a także pomysły jak z tymi wyzwaniami sobie poradzić - mówi prof. Daniel Lach z Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM. - Musimy ją rozumieć jako historię pewnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej i jej instrumentów w Europie. Niemcy są ojczyzną systemu ubezpieczeń społecznych i nadal można powiedzieć, wyznaczają trendy, proponując pewne nowe rozwiązania w odniesieniu do, jak my to nazywamy zawodowo, ryzyk socjalnych, które wcześniej nie były objęte żadnym zabezpieczeniem. Takim najnowszym przykładem jest niemieckie "Pflegeversicherung", czyli ubezpieczenie osób niesamodzielnych, przede wszystkim z uwagi na wiek, stąd nie tylko kwestia historii, jak to wszystko się zaczęło, także pokazanie, że pewne problemy mają charakter uniwersalny, to znaczy nie są tylko problemami polskimi czy niemieckimi, tylko dotyczą wszystkich rozwiniętych państw i Unii Europejskiej jako całości – zaznaczył prof. Lach.

Wystawa zabiera zwiedzających w podróż w czasie, od średniowiecza po czasy współczesne. Zdjęcia, dokumenty, teksty i film pokazują drogę rozwoju niemieckiego państwa socjalnego. Podczas otwarcia wystawy w czwartek 22 listopada, obecni byli przedstawiciele Ambasady RFN w Warszawie.

fot. Przemysław Stanula