Data publikacji w serwisie:

Z przeszłością w nowy rok

Wydział Archeologii UAM będzie miał swój kalendarz na 2022 rok. Trafią do niego zdjęcia wybrane w konkursie. W poniedziałek 15 listopada ogłoszono listę zwycięskich fotografii.

- Mile zaskoczyła nas różnorodność otrzymanych fotografii - mówi przewodnicząca Jury, dr Danuta Żurkiewicz. - Uczestnicy konkursu podeszli do zadania bardzo kreatywnie, wybór zwycięskich prac był naprawdę trudny – dodaje.

Na konkurs nadesłano ponad 20 fotografii. Przedstawiają nie tylko cmentarzyska czy odkopane naczynia, ale też np. kota wypoczywającego wśród fragmentów ceramiki. Jury wybrało trzy najlepsze zdjęcia, cztery kolejne zostały wyróżnione.

Za najlepsze uznano fotografie:

1. Miłowanie, Ukraina; cmentarzysko kurhanowe ze środkowej epoki brązu; foto. Jan Romaniszyn

2. Tokarivka, Ukraina; konstrukcja podkurhanowa z wczesnej epoki żelaza; foto. Marzena Szmyt, Piotr Włodarczak

3. Biały Potok, Ukraina; osada kultury trypolskiej, fragmenty ceramiki; foto. Jan Romaniszyn:

Wyróżnione zostały zdjęcia:

Knyszewicze, Polska; cmentarzysko stelowe XVII w.; foto. Zuzanna Kafel

Krzyżanowice Dolne, Polska; kultura mierzanowicka, paciorek dyskowaty z muszli Unio sp foto. Aldona Kurzawska

Wolica, Ukraina; cmentarzysko kurhanowe ze środkowej epoki brązu i okresu wpływów rzymskich, naczynia w kurhanie; foto. Jan Romaniszyn

Tokarivka, Ukraina; kurhany nad rzeką Riv; foto. Marzena Szmyt i Piotr Włodarczak

Wszyscy nagrodzeni otrzymali drobne upominki. Kalendarz wydrukowany zostanie w wersji limitowanej, nie trafi do ogólnej sprzedaży.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048