Data publikacji w serwisie:

Zajęcia dla studentów w konsorcjum Epicur

W semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2020-2021 konsorcjum EPICUR, do którego należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, po raz pierwszy zaprasza studentów do uczestnictwa w zajęciach pilotażowych.

W ośmiu uniwersytetach należących do konsorcjum EPICUR studiuje obecnie ponad 300.000 studentów, dlatego też przygotowanie oferty dydaktycznej dla wszystkich jest praktycznie niemożliwe. Podejmując jednak wyzwanie, konsorcjum EPICUR przygotowało pierwszych 10 kursów w semestrze zimowym, a kolejne są planowane w semestrze letnim. Wszystkie zajęcia prowadzone będą online w języku angielskim. W bieżącym roku akademickim studenci mogą uczestniczyć w tych zajęciach na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia, które będzie zaliczone jako dodatkowe osiągnięcie w suplemencie. Dodatkowe informacje o poszczególnych kursach, kalendarzu i warunkach rejestracji dostępne są w broszurce w załączniku.

W razie pytań prosimy o kontakt: epicur@amu.edu.pl

http://epicur.amu.edu.pl/

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
2020-21_EPICURCatalog.pdf 19.10.2020 Agnieszka Książkiewicz
PDF
Pobierz PDF 2020-21_EPICURCatalog.pdf(1.2 MB)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048