Data publikacji w serwisie:

Zakończenie projektu SUCTIA

3-letni projekt SUCTIA (Systemic University Change Towards Internationalisation For Academia) dobiegł końca. W dniach 2-3 czerwca jego uczestnicy spotkali się na Wydziale Historii UAM, aby podsumować projekt. Partnerami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w SUCTIA jest 8 zagranicznych instytucji szkolnictwa wyższego z Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Czech i Włoch.

- Jednym z założeń projektu jest podniesienie świadomości, kompetencji i umiejętności kadry akademickiej w zakresie umiędzynarodowienia i komunikacji międzykulturowej poprzez szkolenia - wyjaśnia Joanna Domagała, uczelniany koordynator SUCTIA. - Dzięki nim to pracownicy akademiccy mają stać się prawdziwymi prekursorami zmian, aby działać na rzecz podwyższenia i polepszenia internacjonalizacji na swojej uczelni – dodaje Joanna Domagała. Jak wyjaśnia koordynatorka, SUCTIA jest kontynuacją i projektem-siostrą dla projektu SUCTI, którego celem było szkolenie kadry administracyjnej i którego koordynatorem był Universitat Rovira i Virgili w Tarragonie.

Projekt kończy się 31 sierpnia, ale szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia mają zostać na stałe częścią działań na rzecz internacjonalizacji na wszystkich uczelniach partnerskich. Każda uczelnia ma w tym momencie 3 trenerów SUCTIA, którzy są pracownikami akademickimi i mogą prowadzić szkolenia dla swoich współpracowników, co ma zapewnić trwałość rezultatów projektu po jego zakończeniu.

Konferencję na Wydziału Historii UAM otworzył prof. Rafał Witkowski, prorektor UAM ds. Współpracy międzynarodowej. Udział w spotkaniu bierze przedstawiciel NAWA dr Piotr Kępski, reprezentujący Biuro Programów dla Instytucji.

Więcej informacji na stronie: https://suctia.com/conference/

Fot. dr Kostiantyn Mazur

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048