Data publikacji w serwisie:

„Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej" zdobywa Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w VII edycji konkursu

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. T. Kotarbińskiego ogłosiła, że najlepszą książką humanistyczną w Polsce wydaną w 2020 roku jest „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej", zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat –   prof. Zbigniew Szmyt otrzymał 50 000 zl na dalsze badania naukowe. W tym roku, w obliczu wojny w Ukrainie, Uniwersytet Łódzki podjął decyzję o zmianie formuły finału konkursu. Zrezygnowano z uroczystej gali, a wręczenie nagrody odbyło się w wąskim gronie finalistów VII edycji i członków Kapituły Nagrody.

Kapituła Nagrody, którą tworzą badacze z kilku wiodących polskich instytucji naukowych, uzasadniła tegoroczny wybór w następujący sposób:

„Autor stara się z szacunkiem i empatią traktować fundamenty azjatyckiej kultury i jej sposoby radzenia sobie z przeszłością. To także, a może przede wszystkim, praca o granicach imputacji kulturowej. Na ile możliwa jest rekonstrukcja świata nam pozornie niedostępnego, przesłoniętego odmienną kulturą, opartego o inne wartości, odwołującego się do dalekiego od zachodnich wzorów poczucia historyczności. Zbigniew Szmyt stanowczo odrzuca silnie zakorzenioną w tradycji europejskiej tezę o „ludach bez historii”. (…) Sugestywnie pokazuje, że to po prostu inny rodzaj refleksji historycznej, wpisującej w odmienny, kulturowy kontekst.”

„Moje serce i moje myśli są teraz z Narodem Ukraińskim. Przyjdzie czas na analizy, na pisanie artykułów, szukanie humanistycznego wyjaśnienia tego, co się na Ukrainie wydarza. Ale teraz jest czas na działanie. Życzę sobie i innym, by nasze działania były skuteczne i pomocne” –

Powiedział w swoim wystąpieniu prof. Zbigniew Szmyt, laureat nagrody.

„Profesor Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof i pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego powiedział, że >>Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić<<. Głęboko wierzę, że w tej wojnie zwyciężą prawda i wolność. Mam także nadzieję, że lekcja płynąca z tych wydarzeń trafi do ludzkości i pokaże, jak fundamentalne dla naszej cywilizacji są humanistyczne wartości. Spotykamy się dziś w gronie wybitnych humanistów, którym bliskie są rozważania o człowieku i którzy poświęcają swoją karierę, by poznawać, opisywać i przybliżać szerokiej publiczności ludzką naturę. Nie ustawajcie w swojej pracy. W każdych czasach, a przede wszystkim w tych trudnych, wszyscy bardzo jej potrzebujemy. Potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego pacyfizmu a prawdziwego humanizmu.”

Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody

Oprócz zwycięskiej książki, do finału VII edycji konkursu zakwalifikowano:

Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce", Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki", T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego", T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego", Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

pracę zbiorową pod redakcją naukową Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego" Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawana przez Uniwersytet Łódzki, jest wyróżnieniem o charakterze ogólnopolskim, które zyskało renomę w środowisku naukowym.

Konkurs umożliwia zaprezentowanie szerokiej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w naszym kraju. Do VII edycji nagrody zgłoszono aż 70  książek. W sumie, w siedmiu edycjach, ocenie Kapituły poddano blisko 430 książek z niemal 130 instytucji naukowych.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego są m.in.:  prof. Jan Strelau, prof. Andrzej Friszke, prof. Jerzy Zajadło.

Już 15 marca Uniwersytet Łódzki ogłosi nabór prac do VIII edycji konkursu wraz z terminarzem, wysokością nagrody oraz innymi informacjami związanymi z jego przebiegiem.

Aktualne informacje na temat konkursu znajdują się na stronie nagrody: www.ntk.uni.lodz.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/nagrodatk

Partnerem Strategicznym VII edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest firma BSH. Partnerem Wspierającym jest Pelion.

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497