Data publikacji w serwisie:

Zjednoczeni sztuką

Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, pracownicy i studenci kierunków Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapraszają serdecznie na koncert fortepianowy oraz aukcję prac plastycznych "Zjednoczeni sztuką", który odbędzie się 12 kwietnia 2022 roku, o godzinie 18.00, w przestrzeni Galerii im. Profesora Andrzeja Niekrasza na WP-A UAM. Wydarzenie jest wyrazem solidarności z narodem ukraińskim. Cały dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na pomoc dla studentów z Ukrainy.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497