Data publikacji w serwisie:

Życie codzienne w czasach pandemii cz. II

“Życie codzienne w czasach pandemii” stało się przedmiotem badań zespołu z Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. To już drugi raport tym razem z badań realizowanych między 31 marca a 8 kwietnia 2020 roku.

Można w nim znaleźć m.in. informacje dotyczące zmiany sposobu organizacji czasu w pandemii: “badani poświęcają nadmiarowy czas nie tylko na nowe aktywności, lecz także na namysł nad czasem samym w sobie” - czytamy w raporcie. Z badań wyłaniają się aspekty pozytywne: pandemia może jawić się badanym jako “nowe otwarcie” - takie postrzeganie rzeczywistości naukowcy nazywają syndromem Pollyanny, jak i te, mogące być oceniane jako negatywne: “czas pandemii w szczególny sposób uwidocznił płeć jako zmienną różnicującą strategie adaptacyjne jednostek, a także przepaść pomiędzy deklarowaną a realizowaną w praktyce równością kobiet i mężczyzn”.

Swoje badania socjologowie prowadzili za pośrednictwem internetu: - Kwestionariusz  zawierał głównie pytania otwarte, pozostawiające respondentom dużą swobodę wypowiedzi, a tym samym pozwalające na relacjonowanie ich codziennych doświadczeń związanych z pandemią - wyjaśniają naukowcy. - Pytaliśmy między innymi o to, czy w życiu badanych zaszły jakieś istotne zmiany i jak na te zmiany reagują; czego brak i czego nadmiar szczególnie mocno dziś odczuwają; co według nich zmieni się na gorsze i na lepsze na skutek przeobrażeń spowodowanych przez pandemię. Efektem analiz są nie tylko uchwycone przez nas empiryczne prawidłowości, ale również ustalenia ogólniejszej natury. Staraliśmy się zawrzeć je w krótkich hasłach takich, jak: czas (nie)wolny, desynchronizacja, nowe rutyny, syndrom Pollyanny, retradycjonalizacja, reset równouprawnienia czy wymuszona refleksyjność. W naszym przekonaniu hasła te pozwalają nazwać najważniejsze zmiany w życiu codziennym Polaków wywołane przez pandemię, wskazać specyfikę tych przeobrażeń, szanse i zagrożenia, jakie one stwarzają - dodają twórcy raportu.

Badania zrealizowali: prof. Rafał Drozdowski, dr Maciej Frąckowiak, prof. Marek Krajewski, mgr Małgorzata Kubacka, mgr Piotr Luczys, dr Ariel Modrzyk, dr Łukasz Rogowski, mgr Przemysław Rura, mgr Agnieszka Stamm.

Skrócona wersja raportu dostępna jest pod adresem: https://issuu.com/wydzialsocjologiiuam/docs/z_ycie_codzienne_w_czasach_pandemii._raport_z_drug Jego pełna wersja zostanie opublikowana w końcu czerwca 2020 roku.

Warto dodać, że pierwszą część badań dr Ariel Modrzyk zaprezentował podczas swojego wykładu w cyklu “UAMówi”, który nadal można obejrzeć na uniwersyteckim Facebooku: https://www.facebook.com/249140041909784/videos/260324912034588/

Fot. Łukasz Woźny

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048