Data publikacji w serwisie:

Życie Uniwersyteckie ma 30 lat

W numerze zerowym Życia Uniwersyteckiego ówczesny rektor UAM, śp. prof. Stefan Jurga, „ojciec chrzestny” miesięcznika, napisał, że: „jawi się koncepcja, by Życie Uniwersyteckie stało się miejscem integrowania środowiska wokół nadrzędnej idei, jaką jest UNIWERSYTET”.

– Mija trzydzieści lat od zapisania tych słów, a obecny numer jest 356 wydaniem naszego periodyku – mówi Krzysztof Smura, redaktor naczelny miesięcznika.  –  Myślę, że czas, jaki minął, sprawia, że możemy mieć pewność, że wizja byłego rektora UAM ziściła się, a tysiące informacji, wywiadów, rozmów, fotoreportaży świadczą, że Życie żyje naszą uczelnią, co widać choćby na naszej stronie www.uniwersyteckie.pl – dodaje.

Życie Uniwersyteckie pierwszy raz ukazało się w kwietniu 1993 roku. Wcześniejsze redaktorki naczelne, Ewa Staniewicz i Jolanta Lenartowicz zaczęły, a później kontynuowały dzieło integrowania pisma z uczelnią. To one sprawiły, że miesięcznik wszedł z powodzeniem do „uniwersyteckiego obiegu”. Początkowo redakcja nie miała stałego składu, a współpracowało z nią wiele obecnych profesorek i wielu profesorów naszej uczelni.  Z redakcją związani byli m.in.: Danuta Chodera-Lewandowicz, Małgorzata Koźlarek, Romuald Połczyński, Ewa Wozińska, Stanisław Ossowski, Maria Rybicka, Maciej Męczyński

– Cieszymy się, że odbiór tego, co robimy, spotyka się z przychylnością naszych czytelników zarówno w wersji drukowanej, cyfrowej, jak i w mających coraz szerszy zasięg social mediach. Świadczą o tym liczne interakcje, jak i powiększające się z miesiąca na miesiąc grono sympatyzujących z nami odbiorców - komentuje redaktor Smura.

Urodzinowy numer trafi do odbiorów, także spoza UAM, w poniedziałek. Redaktorzy wiele miejsca poświęcają w nim odpowiedzi na pytanie ,,Co przyniesie nam życie?”. O trendach naukowych w przyszłości, o sytuacji międzynarodowej, o miastach, żywności przyszłości wypowiadają się naukowcy z UAM: socjolożka prof. UAM Lis-Plesińska, fizyk prof. UAM Bartkiewicz, chemik prof. UAM Rybka, polonista prof. Śliwiński, astronom prof. UAM Dimitrow, informatyk prof. Vetulani, politolog prof. Czachór, fizyk prof. UAM Iatsunskyi oraz socjolog dr Modrzyk. W numerze znalazły się także materiały dotyczące wojennych uchodźczyń z Ukrainy i projektów im poświęconych. Prowadzą je lub w nich uczestniczą badacze z UAM: prawnik prof. Paweł Wiliński, pedagożki prof. prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. UAM Aleksandra Boroń oraz historyczka dr Katarzyna Jędraszczyk.

- Mam nadzieję, że na 50 urodziny Życia, moja następczyni lub następca, będą mogli napisać o Życiu Uniwersyteckim jako miesięczniku skupiającym informacje ze wszystkich publicznych uczelni Poznania. Takie mam marzenie – dodaje Krzysztof Smura.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048