Data publikacji w serwisie:

Akcja Widzialna Ręka UAM

Szanowni Państwo,

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Będą one dla nas trudniejsze i zapewne nie tak radosne jak co roku. Pamiętajmy jednak o tych, którym jest jeszcze trudniej, bo potrzebują pomocy, wsparcia w codziennym życiu.

Zapewne większość z Państwa słyszała akcji WIDZIALNA RĘKA UAM skierowanej do Seniorów. Na mój apel zgłosiło się spore grono Wolontariuszy – bardzo dziękuje im wszystkim za szlachetną postawę i chęć pomocy.

Do koordynatorów akcji docierają jednak głosy o pracownikach, którzy nie skończyli 75 roku życia, lecz również takiej opieki i pomocy potrzebują. Dlatego chciałbym  rozszerzyć naszą akcję i wesprzeć tych byłych i obecnych pracowników UAM, którzy nie mają zapewnionej opieki  Bliskich i potrzebują pomocy. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-12  pod numerem telefonu 61 829 4332, przyjmowane będą zgłoszenia osób, którzy potrzebują pomocy w codziennych zakupach lub wykupieniu leków.  Przesyłać je można także na adres mailowy:  kaskra@amu.edu.pl

Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo kontakt do wolontariusza z sąsiedztwa, który zrobi podstawowe zakupy spożywcze (do 200 zł), wykupi lekarstwa z apteki – kontakt będzie się odbywał  drogą telefoniczną lub mailową. Rozliczenie zakupów nastąpi zgodnie z umową między Państwem a wolontariuszem (zalecamy płatność przelewem, umożliwiającą bezkontaktowe dostarczenie zakupów).

W dalszym ciągu możecie się też Państwo rejestrować jako Wolontariusze poprzez uruchomioną w tym celu stronę internetową  https://widzialnareka.amu.edu.pl/

Szanowni Państwo, w czasach trudnych sprawdzamy się jako jednostki i jako zbiorowości. Jestem dumny z postawy społeczności UAM, jej zaangażowania w pomoc potrzebującym, w walkę z epidemią, z postaw świadczących o naszej wrażliwości i odpowiedzialności.

Prof. dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu