Data publikacji w serwisie:

Alerty Eksperckie z udziałem naukowców z UAM

W ramach inicjatywy Open Eyes Economy Summit powstają Alerty Eksperckie. Prof. Jerzy Hausner wraz z wybitnymi specjalistami, których zaprosił do współpracy, starają się odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na różne dziedziny naszego życia będzie miała rozwijająca się pandemia. W ten sposób powstał cykl opinii w formie alertów: gospodarczego, edukacyjnego, społecznego, samorządowego, biznesowego i medycznego oraz ekspertyz. Wśród opracowujących je osób są naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Paweł Churski z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został zaproszony do grona ekspertów Alertu Samorządowego. Jednym ze współautorów Alertu Edukacyjnego jest natomiast prof. Przemysław Czapliński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Alerty dostępne są na stronie: https://oees.pl/dobrzewiedziec/.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048