Data publikacji w serwisie:

Dofinansowanie dla projektu Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

Projekt "Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19" przygotowanego przez konsorcjum w składzie Centrum Zaawansowanych Technologii UAM oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy otrzymał pozytywną ocenę i środki finansowe na realizację.

Celem konsorcjum jest opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19.

W ramach testów pilotażowych, przebadanych zostanie co najmniej 200 pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 oraz 4000 osób z populacji ogólnej. Równolegle prowadzone będą prace zmierzające do poszerzenia użyteczności diagnostycznej testu, zwiększenia czułości i specyficzności, obniżenia kosztów oraz zwiększenia skali produkcji komponentów testu.

Proponowany test będzie również kluczowy do przeprowadzenia walidacji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Ze względu na ogromne światowe zapotrzebowanie, istnieje ryzyko wprowadzenia na rynek szczepionek o niepotwierdzonej skuteczności. Z tej perspektywy, precyzyjny test immunodiagnostyczny będzie niezwykle istotnym narzędziem do określenia ich skuteczności. Ponadto, surowica osób z wysokim poziomem przeciwciał anty-SARS-CoV-2 możne zostać wykorzystana w terapii osób chorych na COVID-19. W kontekście epidemiologicznym możliwe będzie określenie skali populacyjnej zakażenia wirusem. Przewidywane wyniki tego projektu są kluczowe z perspektywy naukowej, ekonomicznej oraz społecznej.

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. inż. Jakub D. Rybka

Kwota dofinansowania: 2 652 000 PLN - finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.