Data publikacji w serwisie:

Informacja na temat szczepienia ozdrowieńców

Ze względu na liczne zapytania dotyczące szczepień osób, które po podaniu 1 dawki szczepionki zachorowały na covid, publikujemy informację wyjaśniającą.

Od 11.03.2021 r. szczepienia ozdrowieńców reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447), gdzie w § 29 ust. 1a wskazano, że osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu przeciw COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Nie dotyczy to osób z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek, z chorobą nowotworową, u których od 2020 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, poddawanych przewlekłej wentylacji mechanicznej, po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, u których diagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, lub zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią ale nie rozpoczęto leczenia, oczekujących na przeszczepienie.

Dodatkowo w Komunikacie Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 z dnia 6 marca 2021 roku wskazano, że szczepienia przeciw COVID-19 osób z potwierdzoną wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńców), niezależnie od intensywności objawów, zaleca się przeprowadzać zachowując odstęp nie dłuższy niż 6 miesięcy od zachorowania (nie dłużej niż 180 dni).

W sprawie dokładnych terminów podania drugiej dawki, z osobami zakażonymi organizatorzy szczepień będą komunikować się telefonicznie lub mailowo.