Data publikacji w serwisie:

Informacja o wznowieniu akcji szczepień

Rozpoczął się kolejny etap rejestracji prowadzących zajęcia w UAM do szczepienia przeciw COVID-19, który zakończy w środę 3 marca o godz. 14:00.

Prawo rejestracji przysługuje uprawnionym osobom do ukończenia 69. roku życia (urodzonym po 31 grudnia 1951 roku). Możliwość taka zostanie ponadto przywrócona osobom, które nie zgłosiły się do szczepienia lub z różnych powodów nie zostały zarejestrowane w terminie od 12 do 18 lutego.

Prawo zgłoszenia się do szczepienia przysługuje: nauczycielom akademickim zatrudnionym w UAM, dla których uczelnia nasza jest podstawowym miejscem pracy; doktorantom prowadzącym zajęcia w semestrze letnim oraz innym osobom prowadzącym zajęcia z doktorantami i studentami w ramach programu określonego dla danego kierunku studiów.

Zgłoszenia dokonać należy poprzez wypełnienie formularza.

  • Link do formularza rejestracji do szczepień dla pracowników:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmhEjKX37mFFlFxIN-rA9uBURDc1VlZONUNQT1dIU0NCTEpNVktCV1pBNi4u

  • Link do formularza rejestracji dla osób spoza UAM:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmhEjKX37mFFlFxIN-rA9uBUMDJIRUlWUUVTTVRON1ZXMTJBM1k2WUdBRS4u

W intranecie odnaleźć można specjalną stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami nt. akcji szczepień, a osoby, którym termin już wyznaczono zachęcam, by przybyli z wypełnionym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego.

Więcej o szczepieniu można przeczytać na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19