Data publikacji w serwisie:

Zobacz komunikat rektora w sprawie wirusa COVID - 19

W związku z działaniami podjętymi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19 rektor wystosował komunikat zachęcający do zapoznania się z zarządzeniem w tej sprawie.

Szanowni Państwo,

przez dwanaście lat, w trakcie których odpowiadam – początkowo jako prorektor ds. kadrowych, a teraz jako rektor – za pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, nie byliśmy w tak niepokojącej sytuacji, jaką mamy w tych dniach. Chciałbym jednak zapewnić wszystkich, których docierające z wielu stron wiadomości niepokoją czy wręcz przerażają, że jestem z Państwem i stale myślę, jak wszystkim członkom Społeczności Akademickiej zapewnić bezpieczeństwo. Na razie zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne i odwołane konferencje naukowe. Ograniczamy także kontakty międzynarodowe. Mam nadzieję, że ograniczymy w ten sposób rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Wiele jednak zależy od nas samych – od rzetelnego przestrzegania zaleceń służb medycznych dotyczących higieny osobistej oraz ograniczenia kontaktów z innymi osobami. Jeśli nie musimy wychodzić – pozostańmy w domu, unikajmy zatłoczonych miejsc, takich, jak kawiarnie, puby, kluby. Ważne jest też, byśmy nie lekceważyli niepokojących objawów i korzystali z zalecanych form pomocy sanitarno-epidemiologicznej. Obecne zagrożenie, którego tak jak i Państwo się obawiam, nie powinno jednak skłaniać nas do działań pochopnych, szerzenia paniki. Wręcz przeciwnie – myślmy o ludziach chorych jako o tych, którzy potrzebują wsparcia a może i pomocy.

Niektóre zalecenia zawarłem w wydanym wczoraj zarządzeniu nr 431/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, inne można znaleźć na naszej stronie internetowej a także w informacji dla studentów przygotowanej przez Panią Rektor prof. Bogumiłę Kaniewską w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych. Jak Pani Rektor zapewniła, uczelnia stworzy warunki realizacji programów nauczania i zaliczenia roku akademickiego.

Chciałbym poinformować, że zawieszenie zajęć dydaktycznych a także innych spotkań w większych zespołach ludzkich nie oznacza zawieszenia działalności Uniwersytetu. Ten pracuje normalnie. Nauczycieli akademickich zachęcam do zdalnego kontaktu ze studentami, a także – wobec możliwej konieczności przedłużenia okresu zawieszenia zajęć – do natychmiastowego rozpoczęcia przygotowań do nauczania zdalnego za pomocą platform e-learningowych. Pracownicy badawczy i naukowo-badawczy okres przerwy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przeznaczyć mogą na zintensyfikowanie pracy badawczej oraz opracowywanie nowych publikacji. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi także powinni realizować swoje obowiązki w formie uzgodnionej ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi. Zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół stawia wiele osób wobec dylematu, jak zapewnić opiekę dzieciom – w miarę możliwości uczelnia będzie starała się pomóc wszystkim potrzebującym, stwarzając dogodne warunki świadczenia pracy.

Trudna sytuacja przypada w szczególnym okresie naszego uniwersyteckiego życia – trwają wybory. Na razie Uczelniana Komisja Wyborcza nie widzi konieczności zmiany ich harmonogramu. Ale i w tym wypadku chciałbym zapewnić, że przygotowujemy się na ewentualną możliwość dokonania zmian w kalendarzu wyborczym.

Myślmy jednak optymistycznie. Epidemia – choć może jeszcze w najbliższych dniach będzie przybierać na sile – w końcu wygaśnie. Zróbmy więc wszystko, by ten trudny okres przejść z nadzieją na szybki powrót do normalności.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor


Z dokumentem można zapoznać się tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  Zarządzenie w języku angielskim.

Komunikat rektora w sprawie COVID - 19