Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektora z 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 9 kwietnia p. Premier Mateusz Morawiecki podpisał w zastępstwie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym 10 kwietnia Ministerstwo opublikowało tekst ujednolicony, uwzględniający regulacje ogłaszane w dniach: 23 i 25 marca oraz 9 kwietnia. Rozporządzenia te publikujemy na stronie www.amu.edu.pl w zakładce UAM a COVID-19 – zgodnie z nimi do 26 kwietnia br. przedłużone zostało zawieszenie działalności uczelni.

Drodzy Państwo,

przed nami kolejne dwa tygodnie koniecznej przerwy w normalnym funkcjonowaniu. W mocy pozostają zarządzenia rektora 431, 432, 433, 434 i 436, obowiązują do ich uchylenia.

Apeluję zatem o ich przestrzeganie. Nadal działamy zdalnie z myślą przede wszystkim o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników, doktorantów i studentów, starając się nikogo nie wykluczać i wspierać osoby najbardziej potrzebujące.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor