Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektora z 23 marca

Szanowni Państwo,

Od soboty mamy w Polsce stan epidemii. Po raz kolejny apeluję o bezwzględne przestrzeganie zaleceń epidemiologicznych: częste mycie rąk, unikanie zatłoczonych miejsc, stosowanie płynów odkażających. I najważniejsze – pozostawajmy w domu, jeśli tylko nie musimy wychodzić. Uczelnia przeszła na system pracy zdalnej po to, by pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki w domu. Dzisiaj, każdy, kto chciał zabrać z miejsca pracy potrzebne materiały i sprzęt, mógł to już zrobić. Dostęp do naszych obiektów musi być maksymalnie ograniczony. Trzeba się liczyć z ich zamknięciem, co może oznaczać przerwę w pracach laboratoryjnych. Lepiej, by była to tylko przerwa.

Niestety, nie wszyscy mogą pracować zdalnie. Nasze obiekty wymagają ochrony, zabezpieczenia ich stanu używalności, co wymaga obecności pracowników. Jestem pełen podziwu dla osób, które wykonują swoje obowiązki w warunkach zagrożenia. Wszyscy wiele zawdzięczamy pracownikom – przede wszystkim pracowniczkom – szeroko rozumianych działów kwestury i kadr, gdyż dzięki nim możemy liczyć na terminowe wypłaty wynagrodzeń, stypendiów i innych świadczeń. Chciałbym przy tym podkreślić, że jesteśmy instytucją budżetową, a więc zależymy od terminowych transz subwencji przekazywanych przez Ministerstwo a nie od przychodu wynikającego z naszej działalności. Nie ma dzisiaj powodu do obaw o wysokość naszych wynagrodzeń.

Moje zarządzenia nr 431 i 432 nadal obowiązują. Premier Gowin zapowiada ukazanie się nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. My jednak nie czekajmy na wytyczne, bo ograniczanie rozprzestrzeniania epidemii zależy od nas samych.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom – nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami – a także doktorantom i studentom za zrozumienie powagi sytuacji. Szczególnie dziękuję osobom, które nie mogąc pracować zdalnie, z poświęceniem trwają na stanowiskach pracy służąc nam wszystkim.

Pamiętajmy też o wspieraniu potrzebujących, wzajemnej życzliwości i – mimo wszystko – myślmy optymistycznie.

Jestem przy Was i z Wami,

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor