Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepsze projekty w zakresie badań nad COVID-19

JM Rektor UAM ogłosił właśnie konkurs na najlepsze projekty w zakresie badań nad COVID-19, na który przeznaczona została kwota 1,2 mln zł. Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu rektora.

Szanowni Państwo,

żyjemy w trudnym czasie pandemii koronawirusa, a jako naukowcy mamy wielką szansę przyczynić się do zwalczania lub ograniczania jej negatywnych skutków.

Dlatego podjąłem decyzję o ogłoszeniu konkursu na najlepsze projekty w zakresie badań nad COVID-19, wzorowanym na koncepcji NCN, przeznaczając na ten cel 1,2 mln zł.

W konkursie mogą wziąć naukowcy, którzy zaplanują badania podstawowe związane z:

1.patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19

2. mechanizmami zakażania,

3. psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Do  konkursu może być zgłoszony wniosek:
1. na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł zewnętrznych,
2. który obejmuje badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN,
3. który obejmuje realizację badań zaplanowanych na co najwyżej 6 miesięcy,
4. w którym osoba przewidziana jako kierownik projektu jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w UAM,
5. przygotowany na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu w języku polskim lub angielskim.
Poza tym kosztorys projektu nie może zawierać kosztów wynagrodzeń oraz zakupu środków trwałych.
Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia konkursu, w wersji papierowej, w języku polskim lub angielskim, w biurze CWP UAM, ul. Św. Marcin 90/13, Poznań, pokój nr 3. lub w wersji elektronicznej na e-mail: cwp@amu.edu.pl
Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w tej inicjatywie.

Więcej informacji i załączniki na stronie INTRANET UAM.
Prof. UAM. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM

AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,
przedłużony do 9 sierpnia br. zostaje okres składania wniosków w ramach konkursu na projekty w zakresie badań nad COVID-19.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w tej inicjatywie.


Więcej informacji i załączniki na stronie INTRANET UAM:
https://uam.sharepoint.com/sites/Badania-i-Projekty/SitePages/Aktualne-Konkursy.aspx

https://uam.sharepoint.com/sites/7114000000/_layouts/15/Event.aspx?ListGuid=70653bd5-442d-42d0-ad9b-b832e1d7d35f&ItemId=17

Prof. UAM. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM