Data publikacji w serwisie:

List Rektora do seniorów

Szanowni Państwo,

Podporządkowanie się wymogom stanu zagrożenia epidemią wymaga wielu wyrzeczeń – są one jednak konieczne ze względu na potrzebę bezpieczeństwa. Zaleceniom powinny szczególnie podporządkować się osoby starsze, znajdujące się w grupie ryzyka.

Jako społeczność akademicka chcielibyśmy wesprzeć tych naszych Profesorów-Seniorów oraz innych emerytowanych pracowników UAM, którzy ukończyli 75 rok życia (lub są w złym stanie zdrowia) i nie mają zapewnionej opieki swoich Bliskich. Codziennie, w godzinach 10-12  pod numerem telefonu 61 829 4332, przyjmowane będą zgłoszenia Seniorów, którzy potrzebują pomocy w codziennych zakupach lub wykupieniu leków.  Zgłoszenia przesyłać można także na adres mailowy:  kaskra@amu.edu.pl

Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo kontakt do wolontariusza z sąsiedztwa, który zrobi podstawowe zakupy spożywcze (do 200 zł), wykupi lekarstwa z apteki – kontakt będzie się odbywał drogą telefoniczną lub mailową. Rozliczenie zakupów nastąpi zgodnie z umową między Państwem a wolontariuszem (zalecamy płatność przelewem, umożliwiającą bezkontaktowe dostarczenie zakupów).

Szanowni Państwo, nie jesteście sami w tym trudnym czasie.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor

Zobacz też:

UAM włącza się w pomoc seniorom – artykuł ze szczegółowymi informacjami nt. pomocy.