Data publikacji w serwisie:

List Rektora do społeczności UAM

Szanowni Państwo,

Mija drugi tydzień zawieszenia działalności Uniwersytetu. Decyzją władz ministerialnych stan ten przedłużony został do Świąt Wielkiej Nocy, a przygnębiające sygnały z różnych stron powodują, że możemy spodziewać się, iż potrwa on znacznie dłużej.

Pracujemy zdalnie. Praca naukowa w domu może polegać na opracowywaniu wyników, studiowaniu literatury, pisaniu publikacji. Jednak dla tych z Państwa, dla których istotą badań są eksperymenty, zwłaszcza te prowadzone w laboratoriach (chociaż nie tylko), okres zawieszenia działalności przynosi straty trudne do powetowania.

Kształcenie studentów i doktorantów także przyjęło formę zdalną. Rektor Marek Nawrocki z zespołem pracowników Centrum Informatycznego i Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość przygotowywał uczelnię do zdalnego nauczania już od dłuższego czasu. Wdrożenie, które planowane było na miesiące, musiało zostać gwałtownie przyspieszone. Niezbędne szkolenia w zakresie e-learningu przeszła tylko część pracowników. Jeszcze mniej zdążyło wcześniej opracować  zajęcia w tej formie. Nie na wszystkich wydziałach jednakowo przygotowano i przeszkolono zespoły wsparcia technicznego, niezbędne dla zdalnego nauczania. Przede wszystkim nie zostały całkowicie przetestowane oferowane systemy. Wydane zostały zarządzenia, upowszechnione instrukcje, jednak zapewne nauczanie zdalne będzie się borykało z początkowymi trudnościami. Po to, by Państwu pomóc, uruchamiane są dalsze szkolenia. Rektor Nawrocki wraz z dziekanami przygotowuje niezbędne wsparcie techniczne. Wkrótce zostanie podany sposób kontaktowania w sprawach zgłaszania problemów technicznych związanych z nauczaniem zdalnym.

Formy kształcenia na odległość mogą być różne. Nie wszędzie nauczanie zdalne jest możliwe. Skorzystajmy zatem z takiej formy, którą nam będzie wprowadzić najłatwiej. Uruchomienie zajęć w formie zdalnej, przynajmniej częściowe, ułatwi w przyszłości – po powrocie do normalnego działania uczelni – zmierzyć się ze skomasowaniem zajęć.

Przede wszystkim pamiętajmy o studentach. To członkowie naszej społeczności, którzy są także dotknięci obecną sytuacją. Niepokoją się, jak zdobędą wiedzę, jak uzyskają zaliczenia, jak i kiedy ukończą studia licencjackie lub magisterskie. Jeśli więc z jakiegokolwiek powodu nie możemy prowadzić zdalnego nauczania, to bądźmy chociaż w łączności ze studentami poprzez listy elektroniczne, kontakt telefoniczny, przy pomocy mediów społecznościowych lub choćby wysyłając wiadomość SMS.

I przypomnę też o nakazie chwili. Nie opuszczajmy domu, jeśli nie jest to konieczne. Przestrzegajmy zaleceń służb epidemiologicznych. Wspierajmy się nawzajem, dobrym słowem, życzliwością. Pamiętajmy o innych, zwłaszcza tych, bardziej tego potrzebują pomocy. Myślmy optymistycznie. Epidemia kiedyś się skończy i wrócimy do normalnej pracy.

Chcę przy okazji tego komunikatu gorąco podziękować za słowa wsparcia i wyrazy wdzięczności, przesyłane na moje ręce dla zespołu rektorskiego przez członków naszej społeczności.

Serdecznie pozdrawiam,

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor