Data publikacji w serwisie:

List Rektora z 6 października 2020 roku

Szanowni Państwo, nowy rok akademicki rozpoczynamy w cieniu pandemii. Jesteśmy przygotowani do funkcjonowania w trybie nadzwyczajnym znacznie lepiej niż w marcu, kiedy zaskoczył nas COVID-19. Niestety, wbrew naszym nadziejom, impet wirusa nie słabnie, co zmusza władze UAM do podejmowania trudnych, ale niezbędnych decyzji.

Zarządzenie nr 15/2020/2021 w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym [tutaj należy kliknąć, aby przejść do Zarządzenia] określa ramy naszego działania w najbliższym czasie: warunki pracy dydaktycznej i naukowej, sposób organizacji pracy administracji. Staramy się nie ograniczać pracy uczelni, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracownikom, studentom i doktorantom. Niestety, pojawiły się na UAM pierwsze przypadki zachorowań na koronawirusa. Spowodowało to konieczność wprowadzenia pewnych obostrzeń w funkcjonowaniu uczelni przekazanych Państwu w komunikacie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie 5-15 października [tutaj należy kliknąć, aby przejść do komunikatu].

Często zalecenia te – mierzenie temperatury, zamknięcie niekontrolowanych wejść do budynków, praca rotacyjna, konieczność noszenia maseczek – utrudniają nam codzienne funkcjonowanie czy zmieniają przyzwyczajenia. Są one jednak niezbędne, by zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo, by – na tyle, na ile to możliwe – zatrzymać postęp zakażeń w naszej Uczelni. Wierzę, że wszyscy rozumiemy wagę tych zaleceń i będziemy się do nich stosować. Musimy być także przygotowani na czasowe zamykanie niektórych budynków uniwersyteckich oraz przenoszenie pracy w tryb zdalny – takim restrykcjom podlega w tej chwili Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydział Chemii.

Szybkie reagowanie na nowe przypadki zachorowań wymaga prowadzenia ewidencji osób znajdujących się danego dnia w budynku. Dzięki tym danym będziemy mogli skutecznie działać w przypadku nowych zakażeń, informując Państwa pracowników, studentów i doktorantów o występujących zagrożeniach i kierując – w uzasadnionych przypadkach – na kwarantannę. Jestem pewna, że wspólnota akademicka UAM, która już wiosną ukazała swą społeczną wrażliwość, chęć niesienia pomocy potrzebującym, umiejętność solidarnego działania i wzajemną życzliwość, znakomicie poradzi sobie z kolejnymi wyzwaniami. Jak powiedziałam na inauguracji roku akademickiego „wierzę w Uniwersytet” Życzę wszystkim Państwu zdrowia, pogody ducha, sukcesów i satysfakcji z pracy (także i tej zdalnej!) w nowym roku akademickim.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor