Data publikacji w serwisie:

Oferta pomocy finansowej dla stypendystów programów NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc kierowana jest do studentów zagranicznych - stypendystów NAWA, którzy zostali w Polsce, a w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej znacząco pogorszyły się warunki ich życia.

Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej o szczegółach udzielanego wsparcia w serwisie NAWA na stronie:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wsparcie-dla-zagranicznych-studentow-stypendystow-nawa