Data publikacji w serwisie:

Pielęgniarki ze Szpitala im. Józefa Strusia dziękują za pomoc zaoferowaną przez UAM

Uczelnia oddała do dyspozycji pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu 20 pokoi w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach koło Poznania.

Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki wystosował w tej sprawie pismo do dyrektora szpitala, dra Bartłomieja Gruszki. - Władze i społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyrażają swoją głęboką wdzięczność dla Zespołu pańskiego szpitala, zaangażowanego w sposób najbardziej bezpośredni w walkę z COVID-19– napisał rektor. Jak dodał, pokoje mogłyby stanowić bazę noclegową dla tych pracowników szpitala, którzy, obawiając się o zdrowie swoich bliskich, chcą odpocząć w izolacji od rodziny.

Propozycja UAM została dobrze przyjęta przez szpital. Rektor UAM otrzymał list z podziękowaniami za słowa otuchy i wsparcia - Państwa zgoda na przyjecie nas pod swój dach stanowi dowód na istnienie prawdziwego dobra, które mamy nadzieję, wróci do Państwa wielokrotnie - czytamy w liście podpisanym przez Naczelną Pielęgniarkę Izabelę Kuras oraz Przełożoną Pielęgniarek Agatę Gawłowską.