Data publikacji w serwisie:

Pozorny drobiazg, którego nie może zabraknąć w walce z COVID-19

W ramach współpracy Zespołu Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Grupy Technologicznej „Sygnis” z Warszawy oraz STER Instytut i STER Sp. z o.o. opracowano i rozpoczęto prototypową produkcję wymazówek, bez których nie może zostać przeprowadzona diagnostyka m.in. w kierunku obecności koronawirusa.

Spadająca ilość testów na SARS-CoV-2 może być spowodowana brakiem dostępności wymazówek, dzięki którym pobierane są próbki dla badań laboratoryjnych. Grupa Technologiczna „Sygnis” wyszła z inicjatywą produkcji wymazówek, Zespół Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadził analizę materiałową i konstrukcyjną, a  STER Sp. z o.o., zaoferował swój potencjał produkcyjny i wkład badawczo-rozwojowy Ster Instytut, czego efektem jest pierwsza partia prototypów wytworzonych technologią wtrysku.

Dzięki szybkiej i sprawnej współpracy wspomnianych wyżej podmiotów, możliwa jest masowa (setki tysięcy sztuk miesięcznie) produkcja wymazówek, która odpowiada na dziennie zapotrzebowanie laboratoriów na te przedmioty i może odegrać znaczącą rolę w diagnostyce laboratoryjnej, zapewniając ciągłość badań podczas obecnego kryzysu epidemiologicznego. Aby rozpocząć produkcję, niezbędne jest przeprowadzenie walidacji i certyfikacji medycznej. W tym celu poszukują podmiotów, zdolnych przeprowadzić takie działania.

Instytucje, które są w stanie pomóc badaczom (laboratoria dokonujące testy i wymazy)  w dalszym rozwoju produktu, proszone są o kontakt:

Grzegorz Kaszyński, Sygnis Technology Sp. z o.o. , mail: grzegorz.kaszynski@sygnis.pl

Beata Szymańska, Wiceprezes Zarządu STER sp. z o.o., beata.szymanska@ster.com.pl tel: 781200500

Bogna Sztorch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii, Zespół Hal Technologicznych mail : bognasztorch@gmail.com