Data publikacji w serwisie:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAWIRUSEM

ŚCIEŻKA 1

Masz objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszności, kaszel, osłabienie, utrata węchu i smaku:

 1. Zadzwoń do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu ustalenia terminu porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 roku życia porada ma zawsze formę osobistą.
 2. Lekarz POZ zleca wykonanie testu po badaniu fizykalnym lub w ramach teleporady,

w trakcie której stwierdził objawy SARS-Cov-2 tj.: gorączka powyżej 38oC, kaszel, duszności, utratę węchu i smaku.

 1. Wykonanie testu zlecone jest za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl z informacją dla pacjenta o mobilnych punktach pobrań tzw. drive-thru.
 2. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2.

Wynik (+)

 1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim. Jeśli w ocenie lekarza przebieg choroby nie wymaga hospitalizacji, chory pozostaje w izolacji domowej pod opieką lekarza POZ.
 2. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lekarz kieruje osobę zakażoną do Szpitala Specjalistycznego i tam zapada decyzja o przyjęciu do szpitala, skierowaniu do izolatorium
  lub na izolację domową.

Osoba z dodatnim wynikiem udaje się do szpitala własnym środkiem transportu.

W przypadku objawów wskazujących na zagrożenie życia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego i koniecznie poinformować dyspozytora o tym, że chory przebywa w izolacji domowej.

ŚCIEŻKA 2

Osoba z kontaktu – ekspozycja wysokiego ryzyka

Osoba, która:

 1. miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną;
 2. przebywała w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą (przez dowolny czas);
 3. miała bliski kontakt z osobą chorą w pomieszczeniach (sala konferencyjna, poczekalnia itp.)

w odległości mniejszej niż 2 m, przez czas dłuższy niż 15 min;

 1. miała kontakt na pokładzie samolotu lub innych zbiorowych środków transportu, itp.

ma obowiązek zgłoszenia kontaktu z SARS-Cov-2 bezpośredniemu przełożonemu – telefonicznie lub mailowo. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika lub podejrzeniu choroby bez zbędnej zwłoki prorektorowi ds. kadr i rozwoju. Ponadto osoba taka powinna:

 1. przygotować listę osób, z którymi miała kontakt w ostatnich min. 7 dniach i przekazać ją bezpośredniemu przełożonemu.
 2. poinformować  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu:
 1. w godzinach pracy: tel. 507 687 972; 61 646 78 57
 2. po godzinach pracy: 609 794 670
 3. całodobowo: 61 646 78 67; 61 646 78 22; 61 646 78 20; 61 646 78 88; 61 646 78 72;
  61 646 78 63; 61 646 78 60; 61 646 78 64; 61 646 78 51

Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej decyduje o:

 1. kwarantannie, która wynosi 10 dni licząc od dnia następnego po dniu styczności ze źródłem zakażenia i kończy się automatycznie chyba, że inspektor sanitarny postanowi inaczej;
 2. izolacji domowej – czas trwania zależy od stanu zdrowia pracownika i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu lub izolatorium.

ŚCIEŻKA 3

Osoba z kontaktu – ekspozycja niskiego ryzyka

Osoba, która miała kontakt:

 1. z zakażonym w odległości większej niż 2 m w czasie krótszym niż 15 min.;
 2. twarzą w twarz z osobą chorą w odległości większej niż 2 m w czasie krótszym
  niż 15 min;

ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia zakażenia bezpośredniemu przełożonemu. W takim przypadku wskazane jest, aby bezpośredni przełożony skierował pracownika do pracy zdalnej.

Osoba z kontaktu niskiego ryzyka prowadzi samoobserwację i monitoruje ewentualne objawy i stan swojego zdrowia w kierunku występowania SARS-Cov-2. W przypadku braku objawów po 10 dniach – pracownik wraca do normalnego funkcjonowania o ile bezpośredni przełożony nie zdecyduje inaczej.

Osoba z kontaktu może wykonać na własny koszt test (jednak nie wcześniej niż w 5-7 dobie licząc od chwili kontaktu z osobą zakażoną) m.in. w następujących laboratoriach:

 1. Diagnostyka: Drive & Thru, ul. Serbska 7 – koszt badania 495 PLN,
  telefon: 663 680 217;
 2. MED Polonia:  Drive & Thru, ul. Obornicka 262 – koszt badania 499 PLN,
  telefon: 61 664 33 00;
 3. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk – koszt badania 390 PLN
  (na terenie Poznania – przyjazd do pacjenta), telefon: 61 657 91 00;
 4. Kamed Centrum Medycyny Rodzinnej, ul. Obornicka 227 – koszt badania 399 PLN,
  telefon: +48 58 58 58 800;
 5. MEDICOVER – koszt badania 450 PLN
  (test przesyłany do samodzielnego wykonania), telefon: 500 900 550.

Zebrała  i opracowała: Maria Buzińska, z-ca kanclerza


Lista laboratoriów: województwo wielkopolskie – stan na 30 września 2020r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

 1. WSSE w Poznaniu. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
  ul. Nowowiejskiego 60, Poznań
 2. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Poznaniu, ul. Długa 1/2 Poznań
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznani ul. Fredry 10, Poznań
 4. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. Szamarzewskiego 62, Poznań
 5. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ  ul. Szwajcarska 3, Poznań
 6. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ul. Z. Noskowskiego 12/14; Poznań
 7. GenXOne SA, ul. Kobaltowa 6, Złotniki Suchy Las
 8. Centra Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań
 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
  ul. Marcelińska 44, Poznań
 10. Zakład Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o. ul. Dobra 38A, Poznań
 11. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 20, Poznań
 12. Instytut Mikroekologii sp. z o.o. & Co. sp.k, ul. Sielska 10, Poznań
 13. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN ul. Strzeszyńska  32, Poznań
 14. Laboratorium analityczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ul. Św. Jana 9, Gniezno
 15. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu,
  ul. Garbary 15, Poznań
 16. Laboratorium Analiz Lekarskich Alab Poznań Starołęcka ul. Starołęcka 42, Poznań
 17. Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu, Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
 18. Centralne Laboratorium Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33 ; Poznań
 19. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, Piła
 20. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski

Laboratoria wykonujące test na COVID-19:

 1. Diagnostyka : Drive & Thru, Serbska 7, – koszt badania - 495 PLN,                 telefon: 663 680 217
 2. MED Polonia : Drive & Thru, Obornicka 262, koszt badania - 499 PLN,                telefon: 61 664 33 00
 3. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, koszt badania - 390 PLN (na terenie Poznania – przyjazd do pacjenta), telefon: 61 657 91 00
 4. Kamed Centrum Medycyny Rodzinnej Obornicka 227, koszt badania - 399 PLN, telefon: +48 58 58 58 800
 5. MEDICOVER, koszt testu - 450 PLN (test przesyłany do samodzielnego wykonania)

telefon: 500 900 550

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Gronowa 22:

W godzinach pracy: 507-687-972; 61 646 78 57

Po godzinach pracy: 609 794 670;

Całodobowo:

61 646 78 67;           61 646 78 22;           61 646 78 20;

61 646 78 88;           61 646 78 72;           61 646 78 63;

61 646 78 60;           61 646 78 64;           61 646 78 51;

Wojewódzka Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23:

W godzinach pracy: 61 854 48 02 wew. 1

Po godzinach pracy: 61 656 80 50