Data publikacji w serwisie:

Prośba o udział w ankiecie dot. liczby osób zaszczepionych na UAM

Szanowni Państwo,

jak wspomniałam w ostatnim liście, od października zamierzamy wrócić do uniwersyteckiej codzienności sprzed epidemii, do zajęć w trybie kontaktowym. Rozważane są różne warianty organizacji dydaktyki – wiele bowiem będzie zależało od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju i obowiązujących rozwiązań prawnych. Jeśli będzie taka konieczność, jesteśmy przygotowani do kontynuacji kształcenia w sposób hybrydowy lub zdalny. Wszyscy jednak mamy wpływ na ewentualny rozwój pandemii. Szczepiąc się, możemy zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Jeszcze raz gorąco do tego zachęcam.

Przygotowując się do kolejnego roku akademickiego, chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy bezpiecznie wrócić do względnie normalnego funkcjonowania. W związku z tym, by oszacować liczbę zaszczepionych w naszej społeczności, udostępniamy anonimową ankietę. Jest ona całkowicie dobrowolna, jednak liczę na Państwa zaangażowanie. Wszystkich odbiorców tego listu – pracowniczki i pracowników, doktorantki i doktorantów, studentki i studentów – proszę o jej wypełnienie.

Na pytania można odpowiedzieć w systemie Ankieter do 28 lipca 2021 roku.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor