Data publikacji w serwisie:

Zarządzenia Rektora z 26 i 27 kwietnia 2020 roku PL | EN

Wydano trzy nowe Zarządzania Rektora dotyczące sytuacji działania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie  stanu epidemii:

  1. Zarządzenie nr 445/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie obowiązywania zarządzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. Zarządzenie nr 446/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie dostępu pracowników i doktorantów do infrastruktury laboratoryjnej
  3. Zarządzenie nr 447/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19
Regulations in English
  1. Regulation No 445/2019/2020 on the duration of regulations on preventing, countering and combating COVID-19 among members of the community of Adam Mickiewicz University, Poznań
  2. Regulation No 446/2019/2020 on access to laboratory infrastructure for staff and doctoral students
  3. Regulation No 447/2019/2020 on the administration and organization of credit and final examinations during the period of suspension of traditional teaching due to the risk of COVID-19 virus infection

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Regulation-No-447.pdf 30.04.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Regulation-No-447.pdf(223.4 KB)
Regulation-No-446.pdf 30.04.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Regulation-No-446.pdf(196.2 KB)
Regulation-no-445.pdf 30.04.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Regulation-no-445.pdf(219.5 KB)