Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie rektora

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności uniwersyteckiej.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zarządzenie w języku angielskim.