Data publikacji w serwisie:

Zasady współpracy autorów z Wydawnictwem Naukowym UAM podczas stanu epidemii

Szanowni Autorzy, Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniami kontaktów bezpośrednich podczas stanu epidemii Wydawnictwo wprowadziło nowe zasady współpracy zdalnej dotyczące trwających procesów wydawniczych oraz zgłaszania nowych propozycji publikacji.

I. Wszystkie rozpoczęte prace wydawnicze przebiegają zgodnie z harmonogramem

Autorzy/Redaktorzy naukowi mogą kontaktować się z prowadzącymi ich prace redaktorami merytorycznymi zdalnie i w takiej formie akceptować kolejne etapy prac wydawniczych.

Wszyscy pracownicy Wydawnictwa dostępni są mailowo.

W godzinach pracy Wydawnictwa możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem: tel. 61 829 46 46.

II. Zgłaszanie nowych propozycji publikacji

1. Zapytania dotyczące kosztorysu należy zgłaszać mailowo do Sekretarza Wydawnictwa – e-mail: wyduam@amu.edu.pl.

2. Autorskie zgłoszenia propozycji wydawniczej przyjmowane są mailowo. Kompletne formularze (z podpisami dysponenta środków finansowych) można przesłać w formie skanu – e-mail: wyduam@amu.edu.pl.

3. Przyjmowane są również zgłoszenia propozycji wydawniczej bez podpisu dysponenta środków. W takim wypadku niezbędny jest e-mail dysponenta środków finansowych potwierdzający gotowość finansowania publikacji – e-mail: wyduam@amu.edu.pl.

4. Proces recenzyjny przeprowadzany jest na bieżąco zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydawniczą. W sprawie przesłania pracy do recenzji wydawniczej należy się kontaktować mailowo z Sekretarzem Wydawnictwa – e-mail: wyduam@amu.edu.pl.

5. Poprawioną po recenzjach pracę wraz z wszelkimi materiałami załącznikowymi niezbędnymi do rozpoczęcia procesu wydawniczego należy przesłać do Kierownika Redakcji Wydawnictwa – e-mail: abazior@amu.edu.pl.

6. Oryginały wszystkich dokumentów (Autorskie zgłoszenie propozycji wydawniczej, umowy) przekazane w formie skanów Autorzy/Redaktorzy naukowi zobowiązani są dostarczyć do Wydawnictwa po zniesieniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Z poważaniem
Marzenna Ledzion-Markowska
Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM