Data publikacji w serwisie:

23 września 2018 r. zmarł prof. Kazimierz Tobolski

-

-

-

-

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 września br. odszedł od nas Badacz, Nauczyciel, Mistrz

-

Ś.P.

Profesor Kazimierz Tobolski

(1936-2018)

-

wieloletni pracownik

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Kierownik Zakładu Biogeografii i Paleoekologii.

Twórca poznańskiej szkoły badań paleoekologicznych,

Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody,

Członek rad naukowych wielu parków narodowych i krajobrazowych,

Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN w Krakowie,

odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

-

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

wyrazy głębokiego współczucia składają

-

Rektor i Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Dziekan i Pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Geoekologii i Geoinformacji,

Uczniowie i współpracownicy z Zakładu Biogeografii i Paleoekologii.

-

-

Uroczystości pogrzebowe odbędą się

w poniedziałek 1 października 2018 roku

o godzinie 12.30 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

-