Data publikacji w serwisie:

Zmarł Bernard Strugarek

Z żalem zawiadamiamy,

że 16 marca 2024 r. zmarł

Bernard Strugarek

emerytowany pracownik
Instytutu Geologii
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.