Data publikacji w serwisie:

Zmarł dr Gordon Hug

Z żalem zawiadamiamy,

że 13 stycznia 2024 r. zmarł

dr Gordon Hug

wybitny fotochemik i chemik radiacyjny z Radiation Laboratory, University of Notre Dame, IN, USA,
współpracujący od kilkudziesięciu lat z Wydziałem Chemii
i Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Tak o dr. Gordonie Hugu pisze prof. Bronisław Marciniak:

„Współpraca naukowa z dr. Hugiem rozpoczęła się w roku 1991 od mojego stażu naukowego, jako stypendysty Fulbrighta, w Radiation Laboratory. Od tego czasu w laboratorium dr. Huga przebywało na stażach badawczych wielu doktorantów i pracowników naukowych z Zakładu Fizyki Chemicznej, Wydziału Chemii UAM, co umożliwiło im wykonanie badań na unikalnej aparaturze naukowej, a także poznanie nowych technik badawczych w fotochemii i chemii radiacyjnej. Dr Hug wielokrotnie przebywał na UAM, w tym dwukrotnie jako stypendysta Fulbrighta w Zakładzie Fizyki Chemicznej w roku 2006 (9 miesięcy) i 2007 (9 miesięcy). Podczas pobytów w Poznaniu prowadził wykłady w ramach Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemii oraz konsultacje naukowe dla doktorantów i pracowników naukowych, przekazując im swoje ogromne doświadczenie badawcze. Współpraca naukowa z dr. Hugiem zaowocowała wieloma wspólnymi publikacjami naukowymi (ponad 70 publikacji w renomowanych czasopismach
naukowych).

W uznaniu Jego zasług na polu naukowym i dydaktycznym dla naszego Uniwersytetu, w roku 2007, Senat UAM przyznał dr. Gordonowi Hugowi medal „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Odszedł wielce zasłużony dla UAM naukowiec, wykładowca i nasz przyjaciel.

Cześć Jego pamięci.”