Data publikacji w serwisie:

Zmarł dr Jędrzej Gadziński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 lipca 2020 r. zmarł ś.p. dr Jędrzej Gadziński.

Był niezwykle zdolnym i aktywnym naukowcem, specjalistą w dziedzinie transportu lokalnego i regionalnego, o czym świadczyły liczne stypendia, nagrody i wyróżnienia oraz regularnie pozyskiwane granty badawcze. Jego artykuły publikowano w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Jednocześnie był człowiekiem bardzo skromnym i nigdy się nie skarżącym. Jędrzej był bardzo ważnym członkiem naszej społeczności. Był wspaniałym kolegą, który zawsze chętnie służył pomocą. Będziemy tęsknić za jego humorem, uśmiechem i burzą czarnych loków.

W imieniu społeczności Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Jędrzeja.