Data publikacji w serwisie:

Zmarł Hieronim Pluta

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Hieronima Pluty

długoletniego, oddanego sprawom Uczelni pracownika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rodzinie zmarłego najszczersze wyrazy współczucia

składają

Rektor, Kanclerz

oraz współpracownicy z Działu Zaopatrzenia i Transportu