Data publikacji w serwisie:

Zmarł kard. Zenon Grocholewski

17 lipca 2020 roku zmarł w Rzymie kardynał Zenon Grocholewski.

Doctor honoris causa Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu - tytuł nadany został kardynałowi 22.03.2004 roku. Bliski współpracownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 listopada 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Kardynał Zenon Grocholewski był wybitnym znawcą prawa kanonicznego, autorem ponad 550 publikacji w 12 językach. Poza językiem polskim posługiwał się także językiem włoskim, łaciną, francuskim, hiszpańskim i angielskim.

Fot. episkopat.pl