Data publikacji w serwisie:

Zmarł Krzysztof Penderecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Krzysztofa Pendereckiego

jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów,

którego dzieła słuchane są pod każdą szerokością geograficzną,

charyzmatycznego dyrygenta o światowej sławie,

niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie muzyki klasycznej,

prawdziwego ambasadora polskiej kultury,

rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie

(dzisiejszej Akademii Muzycznej w Krakowie) w latach 1972-1987,

członka Polskiej Akademii Umiejętności,

czterokrotnego laureata prestiżowych Nagród Muzycznych Grammy

(1988, 1999 – dwie, 2017),

trzydziestokrotnego doktora honoris causa,

w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987),

uhonorowanego licznymi odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego (2005),

człowieka o wielkiej erudycji, osoby wielkiego umysłu.Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor i Senat

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu