Data publikacji w serwisie:

Zmarł ks. prał. prof. dr hab. Bogdan Poniży

Z  żalem zawiadamiamy,

że 29 listopada 2020 r. zmarł śp. ks. prał. prof. dr hab. Bogdan Poniży, emerytowany wykładowca Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, wieloletni i wspaniały nauczyciel akademicki, wybitny egzegeta Starego Testamentu, człowiek ogromnej wiedzy i wielkiej miłości do Pisma Świętego, wrażliwy, niezwykłej dobroci i życzliwości kapłan.

Recenzent do tytułu profesorskiego, przewodów habilitacyjnych, przewodów doktorskich i projektów badawczych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek International Organization for the Study of the Old Testament, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa im. Romana Brandstaettera.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora wyrazy serdecznego współczucia składają

Rektor i Senat,
Dziekan, profesorowie, pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego UAM

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 i 5 grudnia 2020 r. :

w piątek, 4 grudnia br., w katedrze poznańskiej:

Modlitwa różańcowa o godz. 10.30

Wprowadzenie i Msza św. o godz. 11.00

w sobotę, 5 grudnia br., w parafii pw. św. Marcina Biskupa w Bukówcu Górnym:

Modlitwa różańcowa o godz. 10.00

Msza św. pogrzebowa o godz. 10.30

Pogrzeb na cmentarzu parafialnym po Mszy św.