Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. UAM dr hab. Tomasz Hornowski

Z żalem zawiadamiamy,

że 7 marca 2023 r. zmarł  Prof. dr hab. Tomasz Hornowski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni pracownik Katedry Akustyki, autorytet w obszarze akustyki molekularnej.

Odeszła od nas osoba ogromnej skromności, wrażliwości, wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca
i wychowawca wielu pokoleń akustyków. Był wzorem rzetelnej postawy naukowej i pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra naszego Uniwersytetu.

Wraz ze śmiercią Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat, Dziekan Wydziału Fizyki z Radą Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia, Kierownik Katedry Akustyki z pracownikami, doktorantami i studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Pogrzeb odbędzie się w piątek, 17 marca 2023 r. o godz. 13:50  na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.