Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. Henryk Hudzik

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że 2 marca 2019 roku zmarł

Prof. dr hab. Henryk Hudzik

wybitny matematyk, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów, pełniący liczne funkcje kierownicze w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym dwukrotnie funkcję Prodziekana Wydziału Matematyki i Fizyki oraz Wydziału Matematyki i Informatyki, kierownika Zakładu Teorii Przestrzeni Funkcyjnych, członek Senatu UAM, członek komitetów redakcyjnych licznych czasopism matematycznych, aktywny działacz towarzystw
i komitetów naukowych.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat,

Dziekan i Rada wraz z całą społecznością

Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 9 marca 2019 r. o godz. 12.00 na cmentarzu parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Suchym Lesie przy ul. Borówkowej.