Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. Szczęsny Skibiński

Z poczuciem wielkiej straty zawiadamiamy,

że dnia 24 maja 2023 roku zmarł

ŚP.

prof. dr hab. Szczęsny Skibiński

historyk sztuki,
mediewista specjalizujący się w badaniach architektury

Profesor Szczęsny Skibiński był niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie,
autorem kanonicznych opracowań o polskich katedrach i architekturze gotyckiej,
charyzmatycznym nauczycielem akademickim,
inspirującym mistrzem i mentorem wielu pokoleń historyków sztuki,
animatorem życia naukowego.

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej UAM i UMK
oraz dyrektora Instytutu Historii Sztuki UAM.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Rektor i Senat,
Dziekan i Społeczność Wydziału Nauk o Sztuce i Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 12.00 w poniedziałek 29 maja w Mosinie, pod Poznaniem, w kościele p.w. św. Mikołaja.