Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Eugeniusz Kunze

Z żalem zawiadamiamy,

że 29 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 87 lat prof. Eugeniusz Kunze, emerytowany Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, długoletni pracownik Zakładu Prawa Karnego UAM, wielce zasłużony dla rozwoju badań w zakresie prawa karnego, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów prawa i kadry naukowej.

Odszedł od nas uczony o wielkim autorytecie, człowiek wielkiej wiedzy i kultury, wyróżniony nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za działalność naukową, wielokrotnie nagradzany przez Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, odznaczony za zasługi dla województwa leszczyńskiego.

Wraz ze śmiercią Pana Profesora nauka polska i społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor i Senat oraz Dziekan i społeczność Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Msza św. żałobna odbędzie się 8 lutego o godz. 12.00 w Kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej 97 w Poznaniu. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 13.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.