Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Jan Strelau

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dra hab. Jana Strelaua

Doktora Honoris Causa

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006)

wybitnego psychologa,

pioniera badań w zakresie psychologii różnic indywidualnych i genetyki zachowania w Polsce,

twórcy regulacyjnej teorii temperamentu, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,

członka Academia Europaea, honorowego przewodniczącego Komitetu Nauk Psychologicznych PAN,

nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń psychologów.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor i Senat wraz z całą społecznością akademicką

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


zdjęcie: wikipedia